+48 85 733 67 71

Rozsiewacz nawozów N 031M i N 031M/1

Rozsiewacz nawozów N 031M

Rozsiewacz nawozów N 031M i N 031M/1 jest przeznaczony do wysiewu nawozów mineralnych granulowanych, pylistych i mieszanek nawozowych, wapna nawozowego oraz piasku i soli.

Wyposażenie dodatkowe:

  • przystawka do wysiewu sadowniczego,
  • zestaw do zimowego utrzymania dróg,
  • zasuwa hydrauliczna

Specyfikacja techniczna

System wysiewuN 031 M – odśrodkowy
N 031 M/1 – odśrodkowy
Pojemność zbiornikaN 031 M – 0,32 m3
N 031 M/1 – 0,40 m3
WagaN 031 M – 105 kg
N 031 M/1 – 130 kg
Prędkość obrotowa WOMN 031 M – 540 obr/min
N 031 M/1 – 540 obr/min
Dop. ład. przy agreg. ciągnikiem klasy:
-0,6N 031 M – 200 kg
N 031 M/1 – 200 kg
-0,9N 031 M – 400 kg
N 031 M/1 – 600 kg
Szerokość rob. przy siewie rzutowym nawozów:
- granulowanychN 031 M – 8 m
N 031 M/1 – 8 m
- pylistychN 031 M – 5 m
N 031 M/1 – 5 m
Wydajność przy siewie rzutowym:
- nawozy granulowaneN 031 M – 6 ha/h
N 031 M/1 – 6 ha/h
- nawozy pyliste i krystaliczneN 031 M – 4 ha/h
N 031 M/1 – 4 ha/h