+48 85 733 67 71

Agregaty uprawowo-siewne

Agregat uprawowo–siewny przeznaczony jest do przygotowywania gleby pod zasiew na wszystkich rodzajach gleb, a w szczególności na glebach lekkich i średniozwięzłych (nie zalecane jest stosowanie agregatu na glebach zakamienionych).

Zadaniem agregatu jest kruszenie brył zaskorupiałej powierzchni pola, spulchnianie gleby, wyrównywanie górnej warstwy gleby, ugniatanie podłoża na głębokość siewu w celu lepszego podsiąkania wód gruntowych, oraz niszczenie chwastów i rozłogów perzu.

Przejazd agregatem zapewnia dokładne i równomierne uprawienie gleby. Praca agregatem zastępuje włókowanie, kultywatorowanie, bronowanie i wałowanie.